sâmbătă, 19 aprilie 2014

Gh. I. Dumitrascu

1874, ianuarie, 12: Se naşte, la Zărneşti, jud. Buzău, GH. I. DUMITRAŞCU - învăţător, publicist, autor de manuale şcolare. Cursurile primare în satul natal, apoi şcoala normală în oraşul Galaţi, unde va edita publicaţia şcolară „Făclia”, în paginile căreia se publicau materiale realizate de elevi. Învăţător provizoriu la Focşani, apoi în comuna Păuleşti, jud. Vrancea, unde va edita revista „Ştafeta”, care va apărea până ce editorul se va transfera la Păltineni, jud. Buzău. Aici va edita „Ştafeta Păltinenilor” şi va înfiinţa Cercul de conferinţe „Buzăul”, fiind şi preşedintele său. Din iniţiativa sa şi a învăţătorului I. Voiculescu de la şcoala Simileasca, a luat fiinţă, în anul 1894, „Asociaţia învăţătorilor buzoieni”, care va edita „Revista Asociaţiunii învăţătorilor buzoieni”. S-a numărat printre fondatorii revistei „Şcoala viitoare”, ce apărea la Ploieşti. Ca urmare a strădaniilor sale, din 1900 se tipăreşte la Buzău „Revista învăţătorilor şi învăţătoarelor din România” şi se înfiinţează în anul 1902 „Asociaţia învăţătorilor şi învăţătoarelor din România”, cu sediul la Buzău, în primii ani. Unul dintre iniţiatorii congreselor didactice şi ai „Casei Corpului Didactic” din România. Din iniţiativa sa s-au tipărit manuale şi s-a înfiinţat „Orfelinatul corpului didactic”. A editat „Almanahul învăţătorilor” şi „Calendarul învăţătorului”. Participant la „Congresul internaţional de pedagogie” de la Paris (1910), este ales vicepreşedinte al „Biroului Federaţiei Internaţionale”. A condus delegaţia României la primul „Congres latin” de la Roma. Singurul învăţător român decorat de Academia Franceză cu înalta distincţie „Officier de l'Academie”. Apropiat colaborator al lui Spiru Haret. Moare la 10 feb. 1947, la Bucureşti, şi este înmormântat în satul său natal.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu