sâmbătă, 19 aprilie 2014

Gh. Munteanu 'Murgoci

1872, iulie, 20:  Se naşte, la Măcin, GH. MUNTEANU-MURGOCI (1872 – 1925) - geolog şi geograf, întemeietorul pedagogiei ştiinţifice. Fiu de păstori originari din Bisoca, s-a născut în timp ce familia se deplasa cu turmele spre Dunăre. Studii primare şi secundare face la Brăila, apoi „Facultatea de Ştiinţe fizico-chimice” a „Universităţii Bucureşti”, precum şi „Şcoala Normală Superioară”, condusă de A.I. Odobescu şi C. Istrati. Specializări la Viena şi München. Doctorat în petrografie, fiind primul doctor docent universitar în mineralogie din ţara noastră, cu o lucrare de agrogeologie, la „Institutul Geologic” al României. Înfiinţează şi conduce „Revista petrolului”, publică articole cu subiecte referitoare la petrol şi industria petrolului. După 1919, organizează învăţământul petrografic-mineralogic la Universitatea din Cluj. Înfiinţează „Asociaţia pentru avansarea ştiinţei geologice în Carpaţi”. A elaborat prima hartă pedologică a României şi a fost unul dintre iniţiatorii „Societăţii Internaţionale de Ştiinţa Solului”. Împreună cu Nicolae Iorga şi Vasile Pârvan, a înfiinţat „Institutul de Studii Sud-Est Europene” şi a luat parte la congrese internaţionale. A fost membru corespondent al „Academiei Române” şi al academiilor din Franţa, Austria, Cehoslovacia. S-a ocupat de apele arteziene din Câmpia Română şi a făcut cercetări hidrogeologice în apropiere de Rm. Sărat. În domeniul geologiei practice s-a ocupat de problemele legate de petrol, sare, lignit şi hidrogeologie, precum şi de sondele de exploatare de la şantierul Floreşti şi regiunea petroliferă Buştenari, Policiori-Arbănaşi. A elaborat numeroase lucrări, între care, de referinţă, rămâne „Cartografia solurilor”. A realizat cercetări privind cunoaşterea rezervelor de chihlimbar de pe Valea Sibiceiului, Colţi, Valea Boului, Aluniş şi alte zone din judeţ. Este unul din întemeietorii cercetăşiei şi al „Societăţii Turiştilor Români”, înfiinţată în anul 1903, la Cătina. Moare la 5 martie 1925, la Bucureşti.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu