duminică, 20 aprilie 2014

Ioan Georgescu

1906, martie, 11:  Se naşte, la Buzău, IOAN GEORGESCU (1906-1950) - poet, publicist, animator cultural. După absolvirea „Seminarului Teologic” din Buzău, se înscrie la „Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică” din Bucureşti, clasa de teorie-solfegiu, condusă de D.G. Kiriac. Din lipsa mijloacelor materiale, abandonează studiile şi revine la Buzău, unde lucrează ca funcţionar C.F.R. Se transferă la Galaţi, apoi la Bucureşti avansând până la funcţia de şef serviciu în cadrul „Direcţiei Generale C.F.R.” Debutează ca elev la revista locală „Muguri”, iar din 1927 este admis colaborator la „Universul literar”, unde redactor-şef era Camil Petrescu. Editorial, va debuta în 1929 cu volumul „Metanii şi ore”, dedicat lui Camil Petrescu. Cartea a fost întâmpinată cu elogii atât în publicaţiile locale („Muguri”, „Vlăstarul”), cât şi în cele naţionale: „Facla”; „Luceafărul”; „Cultura poporului”; „Epoca” etc. În anul 1933 fondează şi tipăreşte „Munca literară”, ce va apărea la Buzău până în mai 1936, apoi la Bucureşti. În anul 1934 îi apare al doilea volum de versuri, „Cântece din umbră”, la „Editura Universul” din Bucureşti. Membru al „Asoicaţiei publiciştilor Români” din 1935, în anul 1949 este reconsiderat ca membru al „Uniunii Scriitorilor”. În 1940, „Editura Universul” îi publică ultimul volum de versuri, „Fumul pământului”. La 31 martie 1949 se pensionează medical şi se retrage la Buzău, unde moare la 18 aug. 1950.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu