sâmbătă, 19 aprilie 2014

Nicolae Severeanu

1864, octombrie, 14:  Se naşte, la Flămînzi-Botoşani, NICOLAE SEVEREANU (1864-1941) - profesor, autor de manuale şcolare, conducător de revistă. Orfan de la vârsta de 9 ani, este crescut de o mătuşă până la vârsta de 14 ani, când este trimis la Şcoala de cântăreţi de la Mănăstirea Neamţ, unde este remarcat de mitropolitul Iosif Naniescu, fost elev al Seminarului din Buzău şi trimis la Iaşi să-şi completeze studiile muzicale. Se va perfecţiona în cântările psaltichiei cu D. Suceveanu, fiind în acelaşi timp şi canonarh al Mitropoliei Iaşi. Protopsalt al bisericilor Domniţa Bălaşa, Sf. Neculai-Tabacu, Sf. Ecaterina din Bucureşti, este numit, prin concurs, profesor de muzică la gimnaziul din Turnu-Severin şi apoi transferat la Gimnaziul din Buzău, unde se definitivează. Dirijor al corului Episcopiei şi protopsalt, dirijor al Societăţii corale „Doina Buzăului” şi al corului Bisericii Neguţători, în anul 1899 înfiinţează „Societatea cântăreţilor bisericeşti Ion Cucuzel” din Bucureşti, iar în 1912 a fondat şi condus revista cu acelaşi nume până în 1915. Autor de studii şi articole pe teme muzicale, lucrări didactice şi culegeri de folclor. A cules cântece populare, pe care le-a armonizat pentru cor sau le-a publicat în notaţia psaltică, organizând chiar concerte de muzică populară. Ca folclorist, a publicat în 1904 „Colecţiune de cântece naţionale, bătrâneşti şi călugăreşti”. Ca animator cultural a fost unul dintre fondatorii filialei Buzău a Ateneului. Moare la Buzău, în ziua de 9 martie 1941.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu