sâmbătă, 19 aprilie 2014

Petrache Poenaru

1799:  S-a nascut fiul adoptiv al Buzăului, Petrache Poenaru (1799-1875), secretar particular al lui Tudor Vladimirescu pe probleme de artilerie, fondator al „Gazetei satelor” (1845), promotor al învăţământului naţional şi, parcă, inventator al „condeiului purtăreţ” de sine alimentator cu cerneală (stiloul). Emanoil Hagi-Moscu aminteşte de precaritatea sănătăţii fostului „grămătic” al conducătorului pandurilor precizând că Alexandru Odobescu a fost cel care, în locu-i, a citit discursul de recepţie, Poenaru nefiind în stare să se exprime clar. Discurs, totuşi frumos redactat, în care îl preamăreşte pe predecesorul său, Gheorghe Lazăr, pentru renaşterea limbii româneşti aruncând anatema asupra grecilor. În 1846, se va căsători, la Buzău, cu Caliope (1820-1890), fiica Elenei, văduva lui Constantin Hrisoscoleu, cel ucis de turci la mânăstirea Găvanul. Mireasa aducea ca zestre 1300 ha. din moşia Slobozia-Câlnău, cu pădurea şi satul, 3 prăvălii în Bucureşti şi 2300 galbeni împărăteşti.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu