sâmbătă, 19 aprilie 2014

Traian I. Savulescu

1889, ianuarie, 20:  Se naşte, la Rm. Sărat, TRAIAN I. SĂVULESCU (1889-1963) - botanist, om de ştiinţă, întemeietorul şcolii româneşti de micologie şi fitopatologie. Studii primare în oraşul natal, iar liceul la Rm. Sărat, Iaşi şi Buzău, Facultatea de Ştiinţe - secţia Ştiinţele naturii - şi Facultatea de medicină. Doctor în ştiinţe biologice, funcţionează ca şef de lucrări la Catedra de morfologie şi sistemică vegetală, profesor titular la catedra de botanică sistematică şi patologie vegetală la „Institutul de Cercetări Agronomice” din România. Secretar general al „Academiei Române”, s-a îngrijit de apariţia publicaţiilor „Buletinul secţiunii ştiinţifice” şi „Memoriile secţiunii ştiinţifice”. Membru corespondent, iar din 1936, preşedinte al „Academiei Române” în perioada 1948-1959, dar şi membru al academiilor de ştiinţe din U.R.S.S., Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia, ministru la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor între anii 1946-1948 şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri. S-a îngrijit de editarea lucrării „Flora Republicii Populare Române” şi este autor a peste 400 de lucrări de specialitate, dar şi a biografiilor mai multor savanţi, are o însemnată contribuţie la fundamentarea agronomiei moderne. A dezvoltat pe întreg teritoriul ţării o reţea de staţiuni de avertizare în scopul combaterii manei viţei de vie, iar în cadrul „Institutului de Cercetări agrochimice” a creat un laborator pentru studiul substanţelor insecto-fungicide şi a preconizat înfiinţarea „Serviciului de protecţia plantelor”. Distins cu numeroase ordine şi medalii româneşti şi străine. Moare la 29 martie 1963, la Bucureşti. Muzeul din Râmnicu Sărat păstrează o valoroasă colecţie de obiecte ce i-au aparţinut lui Traian Săvulescu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu