sâmbătă, 19 aprilie 2014

Traian Ionescu - Niscov

1898, martie 20:  Se naşte, la Grăjdana -Tisău, TRAIAN IONESCU- NIŞCOV (1898-1985) - slavist, traducător, editor. Fratele profesorului Dimitrie Gh. Ionescu. Absolvent al „Şcolii Normale” şi al „Liceului Al. Hasdeu”, din Buzău, şi al facultăţilor de „Drept”,”Litere şi Filosofie”. Doctor în filosofie al „Universităţii din Praga”, lector şi apoi profesor de limbă şi literatura română la „Universitatea din Praga”, unde editează revista „Românoslavica”. Cercetător ştiinţific la „Institutul de Istorie N. Iorga” al Academiei, a predat cursuri de limba cehă la „Institutul de studii sud-est europene”, condus de N. Iorga şi la „Academia Comercială”. Fondator al „Asociaţiei Slaviştilor din România” şi al revistei „Romanoslavnica”, împreună cu Emil Petrovici. Editor de izvoare documentare şi traducător din literatura cehă. Participant la numeroase congrese internaţionale, a scris studii monografice, articole de specialitate, eseuri, recenzii, traduceri, dări de seamă, folcoristică, publicate în reviste din ţară şi străinătate. Între lucrările publicate, trei se referă şi la judeţul Buzău: „Două documente inedite din prima jumătate a secolului al XVI-lea”, „Un act de cancelarie domnească, necunoscut, de la Matei Basarab”, „Scurtă monografie toponimică - satul Grăjdana”. Moare în anul 1985, la Bucureşti.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu