vineri, 9 mai 2014

CONSTANTIN I. TATU

CONSTANTIN I. TATU 1928: Se naşte în satul Băieşti-Cernateşti, CONSTANTIN I. TATU (1928-1999) - jurnalist militar, scriitor. Debutează în ziaristică, în 1947, la gazeta locală „Chemarea Buzăului”. In anul 1949, este încadrat ca redactor la ziarul „Scînteia Tineretului”, unde participa efectiv la editarea primului număr, ca publicaţie cotidiană (1 aprilie 1949). La 6 martie 1950, devine ofiţer cu gradul de locotenent, fiind repartizat ca redactor la revista „Pentru Patrie”, ulterior îndeplinind diverse funcţii în redacţiile publicaţiilor „De strajă patriei” şi „In slujba patriei”, inclusiv cea de redactor şef. In perioada 1960-1982, este redactor şef al gazetei „Grănicerul”- organ de presă al Comandamentului Grănicerilor din România. Se pensionează, cu gradul de colonel, la 31 octombrie 1985. Intre anii 1985-1990, este redactor la revista „Presa noastră” - publicaţie lunară a Consiliului Ziariştilor din România, iar în perioada 1990-1996, cu alţi colegi de breaslă, editează o sumă de publicaţii: „Curierul ziariştilor”, revista „Presa-Panoramic”, „Cronica Secolului XX”, „Itinerar”, „Cazier”, „Totul despre Eva”, „Şanse”, „Senzaţia-Magazin” etc. De la 1 martie 1995 a lucrat ca redactor şef adjunct la gazeta „Tribuna socialistă”. A decedat la Bucureşti, pe 7 septembrie 1999. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu