luni, 12 mai 2014

gabriel cocora

1917, martie, 01:  Se naşte, în Gohor –Tecuci,  judeţul Galaţi, GABRIEL COCORA (alias Gavril Fulgeriş), (1917 -1992) - preot, istoriograf, istoric literar, publicist. Originar din Gura Teghii, fiul lui Pascu şi Elisabeta, a văzut lumina zilei în satul Gohor -Tecuci, unde familia se refugiase din cauza războiului. Urmează şcoala primară la Gura Teghii, „Seminarul Teologic” la Buzău (absolvent în 1938) şi „Facultatea de Teologie” Bucureşti. După absolvire este diacon şi funcţionar la „Arhiepiscopia Bucureştilor” (1942-1943), preot la Poiana Cristii, jud. Vrancea, Episcopia Buzăului şi Biserica Sfiinţii Îngeri până la pensionare. A fost consilier economic şi vicar administrativ la Episcopia Buzău, bibliotecar şi muzeograf al aceluiaşi lăcaş. În această calitate organizează colecţia muzeală a Episcopiei (1965). Membru al „Societăţii de Ştiinţe Filologice”, „Societăţii de Ştiinţe istorice”, „Societăţii de Bibliofilie”, „Societăţii Prietenii Muzeului Bălcescu de la Bălceşti”, precum şi al altor prestigioase instituţii. Secretar de redacţie la revista şcolară „Stropi de lumină” (1935) şi redactor la „Îngerul” (1947). Participant, cu comunicări la numeroase manifestări ştiinţifice, a colaborat la diverse publicaţii din ţară şi din străinătate: „Satul” (1934), „Buciumul ortodox” (1944), „Tomis” (1946), „Calea Mântuirii” (1946), „Ingerul” (1947-1948),”Biserica Ortodoxă Română”, „Glasul Bisericii”, „Mitropolia Olteniei”, „Telegraful Român”,”Mitropolia Moldovei”, „Calendarul Credinţa” (Detroit - Michigan, S.U.A.), „Almanahul Parohiei Ortodoxe Române”, din Viena, „Revista bibliotecilor”, „Limba română”, „Flamura Prahovei”, „Indrumătorul bibliotecilor din judeţul Buzău”, „Viaţa Buzăului”. Este autorul a peste 150 de studii şi articole de istorie, limbă şi literatură: „Aspecte din trecutul învăţământului public la Buzău”; „Ştiri despre viaţa şi opera lexicografului Ion Costinescu”; „Tipar şi cărturari” (1977); „Peneluri şi condeie” (1978); „La poalele Penteleului, Gura Teghii” (1979); „Pentru libertate şi unitate” (1983); „Episcopia Buzăului - scurtă prezentare istorică” (1972); „Episcopia Buzăului, o vatră de spiritualitate românească”; „Seminarul Teologic din Buzău la împlinirea a 60 de ani”; „I.L. Caragiale şi Buzăul” etc. Moare la 8  sau 12 dec. 1992, la Buzău. A locuit pe strada Bucegi nr. 36, unde, din iniţiativa Bibliotecii judeţene "Vasile Voiculescu", la 27 feb. 1997, s-a dezvelit o placă comemorativă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu