duminică, 11 mai 2014

ion gheorghe

ION GHEORGHE  1935, august, 16: Se naşte, la Florica, ION GHEORGHE  (n. 1935) -  poet. După ce studiază la „Școala Normală Spiru Haret“ (1947-1948) şi la „Şoala Pedagogică” din Buzău (1950-1952), îl aflăm între discipolii sadovenieni de la „fabrica de scriitori ai proletariatului“, Şcoala de literatură şi critica literara “Mihai Eminescu” din Bucureşti, absolvită în 1954; între 1955 și 1970, anul obţinerii diplomei de licenţă, îşi desăvârşeşte studiile la „Facultatea de Filologie” –„ Universitatea din Bucureşti". Activitatea sa culturală evidenţiază următoarele funcţii: jurnalist la „Albina”, „Drumul belşugului” şi „Luceafărul”, 1992 - funcţionar la Ministerul culturii şi 1994 – 1996 - ataşat cultural la Ambasada României din Beijing. Volume publicate: „Țara rândunelelor”, „Cultul Zburătorului”, „Condica în versuri”, „Muzaios”, „Elegii politice”, „Vine iarba”, „Cavalerul trac”, „Mai mult ca plânsul”, „Megalitice”, „Avatar”, „Noimele” etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu