duminică, 20 aprilie 2014

Alexandru Baiculescu

1913, septembrie, 29: Se naşte, la Rubla, com. Valea Rîmnicului, ALEXANDRU BAICULESCU (1913-1942) –poet. Fiul lui Pavel Baiculescu, învăţător, şi al Mariei; fratele lui George Baiculescu. Studii secundare în satul natal, liceul la Rm. Sărat, trei ani la „Facultatea de Litere şi Filosofie” Bucureşti, după care se înscrie la şcoala de ofiţeri activi, pe care o absolvă în 1938. Debut cu proză şi versuri în revista râmniceană „Caiet lunar de literatură şi artă”, în 1934, iar în 1939 în volum, cu o plachetă ce conţinea 21 de poeme închinate mamei şi intitulată „Calea lactee”. Pe foaia de titlu se menţionează, ca loc de apariţie, Braşov, dar pe copertă apare „Tipografia Poporul” Rm. Sărat. Cade eroic pe frontul de est, la 9 sep. 1942. În urmă rămân şi alte creaţii, din care o parte au fost tipărite în „Convorbiri literare”, prin grija lui George Baiculescu şi a editorului I.E. Toronţiu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu