duminică, 20 aprilie 2014

George Macovescu

1913, mai, 28:  Se naşte, la Joseni - Berca, GEORGE MACOVESCU - publicist, istoric literar, eseist, jurnalist. Fiul învăţătorului Nicolae Macovescu, urmează cursurile primare în satul natal, sub îndrumarea tatălui său, apoi la „Liceul Sf. Sava”. Absolvent al „Facultăţii de Drept” din Bucureşti. Debutează, ca elev de liceu, la „Revista Literară”, iar din 1935 lucrează la „Adevărul” şi „Dimineaţa”, colaborează la „Cuvântul liber”, „Facla”, „Lumea românească”, „Contemporanul”, „Viaţa Românească” etc. Profesor şi şeful catedrei de teoria literaturii la „Facultatea de Filologie” Bucureşti. Ca diplomat, a fost ambasador în S.U.A., secretar general la Ministerul Informaţiilor şi ministru al Afacerilor Externe. O vreme a fost director general al Cinematografiei, iar din 1977 a fost ales preşedinte al „Uniunii Scriitorilor”. Autor de cursuri universitare, reportaje („Vârstele timpului”); eseu ( „Catargele înalte”), memorialistică  ( „Farmecul pământului”). În domeniul istoriei şi teoriei literare sunt cunoscute: „Viaţa şi opera lui Al. Sahia”, monografia „Gheorghe Lazăr”, „Unele probleme ale reportajului literar”, „Introducere în ştiinţa literaturii” etc. A mai scris prefeţe, studii introductive în lucrări literare, de artă şi social-politice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu