sâmbătă, 19 aprilie 2014

Ion Cretu

1893, octombrie 20:  Se naşte, la Valea Râmnicului, ION CREŢU - critic şi istoric literar, editor. Pe numele real Ioan Gh. Oancea Creţu, urmează cursurile primare în satul natal, pe cele secundare şi liceale la Bucureşti, iar „Facultatea de Litere” la Iaşi. Activează ca profesor la Râmnicu Sărat şi Bucureşti, multă vreme fiind director al „liceului Gheorghe Lazăr”. Debutează în revista „Patria” din Cluj. Preocupările sale vizează opera lui I. Heliade Rădulescu, Ion Creangă, G. Ibrăileanu şi, în mod deosebit, M. Eminescu. Operei eminesciene îi dedică şase volume, în două dintre acestea punând în valoare publicistica politică de la „Timpul”. În colaborare cu Al. Rosetti, Jacques Byck şi R. Petre a scris manuale şi a întocmit antologii pentru elevi. Cele mai cunoscute volume publicate de Ion Creţu sunt: „Viaţa lui Eliade”; „Ion Creangă - Poveşti, amintiri, anecdote, istorioare”; „Mihai Eminescu -Bibliografie documentară”. S-a stins din viaţă la 16 ianuarie 1970, Bucureşti.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu